Tiệm Nail ở vùng Southern Pines, gần Pinehurst, Aberdeen và Fayeteville sắp mở cửa, đang cần những Thợ Nails biết làm Acrylic, Gel polish, Dip Powder, Manicure & Pedicure và có thể làm Wax, Eyelash, Facial càng tốt. Tiệm mở cửa từ 9:30am-7:00pm, chỗ làm vui vẻ, thoải mái, có chỗ cho Thợ ở xa. Xin vui lòng liên lạc số phone (910-779-8519) để biết thêm chi tiết. Thank you !!!