Cần sang lease 2,500sqft Landlord tài trợ toàn bộ chi phí build tiệm ($160k). Giá rent chỉ Có 3,125/tháng. Lượng khách đã Có sẵn từ tiệm cũ, chỉ cần đầu tư thêm ghế bàn mới. Có thể để đc tren 20ghe 20 bàn