Lương $4000-$6000 tuỳ khả năng, biết làm nhiều thứ càng nhiều tiền, Tiệm
dong khách, chia công bằng
cần tay chân nước lương $3500 trở lên. Thợ ở xa có phòng riêng sạch sẽ và internet. Sẽ hướng dẫn thêm cho người mới vào nghề.
Nghỉ Chủ Nhật
Liên lạc Tú 404-625-4861

Ck Nails
1101 Hillcrest Parkway
Dublin, GA 31021
478-272-5008