Nhà ở Lilburn gần Beaveruin và Lawrenceville Hwy, có phòng cho thuê. Phòng sạch sẽ, yên tĩnh. Nhà ở gần nhà bank, Walmart, Kroger, Mc Donald, Pop eyes…Muốn xem phòng liên hệ Van (call or text) sau 3:30 chiều. Số phone 678-790-6172. Giá cả thương lượng.