Có chỗ cho thợ ở xa tới/ chủ thoải mái dễ chịu
Một tiếng từ chợ Hồng Kong có xe đưa rước mỗi ngày
Liên lạc 678-628-5037