Can tho nails Nam ,Nữ ,vo chong cang tốt biết lam Đủ thứ bao lương .$5000 and up tuy theo kha nang , Tiem chuyên ve dipping , ombre ,pink & and ưhite nhan vo chong moi vào nghe co nha cho tho o riêng , Tiem gan nha lam việc Vui ve , muốn biết thêm chi tiết xin LL
Bus ; (334)730-0808
Cell; ( 858) 357/8092