Các bạn hãy cảnh giác tụi bán lease và build tiệm để bán tên là Noire the Nail Bar. Tụi nó không phải là Franchise, là bọn lừa đảo. Xây hàng loạt tiệm nail có cùng tên Noire the nail bar ở khắp Florida, chung một thành phố sau đó bán lại cho các bạn và tự cạnh tranh giành khách với nhau. Tiền là của các bạn, mình chỉ cảnh giác các bạn thôi. nhờ luật sư để biết thế nào là Franchise và thế nào là lừa đảo. Nếu đúng là franchise thì không bao giờ cho đổi tên.