Cần gấp thợ nail
Có kinh nghiêp bột ,wax biết làm massage hay lashes càng tốt
Sẽ bao lương nếu có kinh nghiệm . Thợ chân tay nước cũng ok
Vùng south Minneapolis
Xin lien lac 6128254041 gặp Amy