Cần thợ nails nam hoặc nữ bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Tiệm nằm ngay Walmart và khu mĩ trắng tip cao. xin liên hệ: Phương: 352-615-9741