CẦN TÌM THỢ NAILS, ƯU TIÊN TAY CHÂN NƯỚC, BIẾT LÀM BỘT CÀNG GOOD. CÓ CHỖ TÁ TÚC, KITCHEN ĐẦY ĐỦ, CÁCH WALMART 5 MINUTES, KHÁCH ĐÔNG, TIPS GOOD.
PHONE: KIM 334 357 9282