Hiện tại e cần Chân tay nước, gel, sns, và thợ bột. Tiệm giá cao và ko gia đình. Thợ em đàng hoàng ko thích tranh dành nên rất thoải mái trong tiệm. Em chỉ cần có trách nhiệm và có tâm trong công việc là đc. Tiệm e nằm trong downtown, Atlanta và có chỗ đậu xe thoải mái Lush Nail Bar Grant Park 519 Memorial drive SE, Atlanta GA 30312