ĐANG CẦN GẤP THỢ WAX, BAO LƯƠNG $800 UP, GỌI ĐI LÀM LIỀN