Tiệm cách chợ Hồng Kong 25 phút. Cần thợ có kinh nghiệm TCN, Bột và Dip, Wax and Lash, hoặc biết làm mọi thứ. Tiệm ở East Cobb, khách Mỹ Trắng, đàng hoàng, tip cao. Tiệm sạch sẽ, ngăn nắp, công bằng và chuyên nghiệp. Xin gọi để biết thêm chi tiết