Cần thợ tóc nam hoặc nử có nhiều kinh nghiệm. Tiệm Phượng trong khu chợ hongkong ở jimmy carter. Call Tina 678-770-4699