Tiệm Nails Đông khách ở ngay trung tâm Gilbert and Chandler. Cần thợ Nails TCN Dip Hoặc làm bột. Bao Lương $900-$1200 1 tuần. Khách rất sang, tip tiền mặt nhiều. Tip tiền mặt nhiều bảo đảm trên $400/tuần
Xin nhắn tin nếu không trả lời
Call or text Tommy (480) 265-7741