Can tho tay Chan nuoc , bao luong , khu trang . Dong cua Sunday . Tien tip cao , cash nhiu.