Nails Salon in Marietta Cần thợ tay chân nước,biết làm bột càng tốt . Full time hoặc part time,Chổ làm thoải mái,chủ thợ hoà đồng vui vẻ,tiệm cách chợ hongkong II ( 30-45 phút ) ( 75 N-Exit 260 Windy Hill )
Mon -Sat:10am – 7:30pm -Sunday Closed, xin liên lạc jenny 770-905-6273