Cần thợ tay chan nuoc, gel, wax. Tiem o Doulgasville GA. Income ổn định quanh nam ($1000 – $1200)week. Bao luong $4K.

HUONG I20W HK 45/ CHO TINH 40 PHUT.

XIN LIEN LAC 678-932-6164