Cần gấp thợ nữ biết làm everything ( gel, bột dip sns, acrylic, tcn, wax, biết làm eyelash càng tốt ) tiệm nằm trên hwy 92, khách mỹ trắng 99,9% đảm bảo income và tip cao. Xin gọi hoặc nhắn tin cho Vy 6787701980 hoặc Tân 6784465660.