Cần gấp thợ Nữ biết làm mọi thứ ! Đặc biệt biết làm bột , sns ( Tiệm rất nhiều Sns) . Tiệm giá cao , tip hậu . Tiệm làm vui vẻ thoải mái , hoà đồng .Lương từ $4000-$6000/tháng .Tiệm cách Chợ Hồng Kong 12 phút , cách Jonesboro 25 phút . Ai thật lòng xin liên lạc John/julie.