Cần thợ nữ gấp, chân tay nước hoặc bột , tiệm mỹ trắng sang, giá cao tip good, có chỗ o thoải mái cho thơ, làm việc vui vẻ, nhẹ nhàng ko cạnh tranh giành giựt, rất thích hợp cho người hiền lành ko thích bon chen sô bồ, chủ hiền dễ chịu