Cần thợ nữ gấp biết làm tất cả hoặc chân tay nước và dip,, tiệm mỹ trắng giá cao, income cao , mùa đông chỉ làm 5 ngày , có thêm thời gian với gia đình , cần người hiền lành vui vẻ thoải mái để cùng hợp tác làm ăn lâu dài, có chỗ o cho thợ o xa , phòng sạch sẽ yên tĩnh