Cần thợ nữ làm bột giỏi , biết làm everything bao lương quanh năm nếu cần . Tiệm làm giá cao tip hậu . Tiệm vui vẻ và thoải mái . Nếu thật lòng xin liên lạc . John 6789798653