Tiệm Get Nails ở khu vực Hunter’s Creek đang cần gấp thợ nữ fulltime làm everything. Tiệm trong khu chợ Publix có nhà hàng Hibachi và Keke’s nổi tiếng. Khách dễ chịu đảm bảo lương cao và tips cao.