Cần thợ nam/nữ. Làm chân tay nước, design, biết làm bột và wax càng tốt. Có thể thoả thuận bao lương theo mong muốn. Có chỗ ở cho thợ từ xa tới. Tiệm nhỏ, sạch sẽ, có vị trí độc quyền, nằm trong khu shopping center cạnh HEB. Chi tiết thêm xin nhắn tin cho Hằng 361-510-4775 hoặc Sơn 813-335-8389.