Tiệm cần thợ nam nữ có kinh nghiệm. Tiệm lớn nhất Nhi ở thành phố, làm việc chuyên nghiệp, công bằng. Tiệm ở khu 99.9% Mỹ trắng, giá cao, tips hậu(cash). Tiệm rộng rãi và an toàn 3,100sqft. Anh chị nào có bằng Kentucky xin hãy gọi gấp!

Xin cảm ơn
502 299 5687