Lareine nails-bar
Tiệm khu mix 70% trắng 30% đen và mễ income cao. Tip cao trung bình 20%/tuần.
Bao lương 900/tuần . cần thợ giỏi bột.full time-part time .và đang cần thêm thợ chân tay nước. vui lòng lh justin 9184040627 thank you