Cần thợ làm everything giỏi bao 900/tuần 6 ngày. Cần luôn thợ chân tay nước shellac.
Vui lòng LH: Justin 918-404-0627