Cần thợ độc thân ( hay vợ chồng )biet làm TCN và bột . Làm ở hướng North AL cách GA 2 tiếng 30 phut . Cách hunville 45 phut . Khu trắng giá nails cao .tiền tip cash out liền trong ngay , Có chỗ ở free .LL linda 404 918 6440