Can tho Nam/Nu lam bot/sns/gel. Khu my trang 100% luong cao tips hau. Cung can tho chan tay nuoc bao luong tren an chia.cho lam thoai mai ko tranh danh. Co tra W2. Co cho cho tho o xa hoax xuyen bang.
Lien lac. Jay/ kim. 262-729-2367.