Cần gấp thợ nam hoặc nữ full time bột và tay chân nước xin liên lạc