Cần thợ nails có bằng NC biết làm bột dip,bột và tay chân nươc.Bao luong 1200/6 ngay .Khách mỹ trắng 100%.Tip cao .Income cao.Có phòng riêng.
Đồng thời cũng nhận thợ tay chân nước.
Xin gọi: 843 276 6562 or 828 693 7390