Cần thợ nail có kinh nghiệm ,biết làm bột lương bao $1000 1 tuần làm 6 ngày hơn ăn chia thợ tay chân nước biết sơn gel bao $800 hơn ăn chia chủ công bằng thoải mái có chỗ ở cho thợ ở xa…