Tiệm ỡ AL .cách GA 2:30 phut hướng North AL . Khu trắng . Giá nails cao . có chỗ ở free cho thợ ở xa …Tiệm – nhà có wifi . Chỗ làm không tranh dành . Tiệm it thợ. Gọi đi làm liền . . Ll Linda 404 9186440