Cần gấp thợ Nails biết làm đủ thứ . Bao lương hoặc ăn chia tuỳ khả năng nếu muốn có thể tới thử làm rồi thương lượng sau .