CAN THO NAILS & THO CHAN TAY NUOC GAP(VO CHONG OK)LAM LAU DAI. BAO LUONG HON CHIA .KHONG CAN BANG CAN CO KINH NGHIEM. CHO LAM VUI VE THOAI MAI.CO PHONG RIENG CHO THO XUYEN BANG. THAT LONG GOI CELLFONE (601-466-2067) 0R (601-818-2578).