Cần thợ Full time/Part time ăn chia hay bao lương $900/week tuỳ khả năng.Tiệm cách Walmart Mechanicsburg,PA khoảng 15 phút lái xe, khu Mỹ trắng , chỗ làm thoải mái vui vẻ, cần thợ làm lâu dài. Xin liên hệ để biết thêm chi tiết.