Cần Thợ Nails có kinh nghiệm.

Bán tiệm nails. Tiệm có 12 bàn và 13 ghế.
Tiệm ở vị trí đẹp trong Mall lớn nhất thành phố Saint Petersburg, Florida. Tiệm có lượng khách thân thiết đông. Du khách thường đến. Tiệm thường 12 thợ trở lên. Vì lý do sức khỏe chủ tiệm sang lại. Liên hệ Hạnh 419-481-7439.

Cần thợ biết làm hết.