Tiệm mình cẩn tuyển thợ Nails TAY CHÂN NƯỚC , LÀM BỘT LÀM DIP , WAXING – EVERYTHING . Tuỳ theo khả năng a/c làm được gì thì mình sẽ bao lương theo khả năng! Chắc chắn Income và thu nhập đều theo các mùa, mùa hè – mùa lễ không dưới $4000/1 tháng.
CÓ CHỖ Ở THOẢI MÁI CHO THỢ Ở XA, KHÔNG CHUNG ĐỤNG VỚI CHỦ.
Nơi làm việc chia turn công bằng, không khí gia đình, ac làm việc gắn bó lâu dài build khách hẹn được free turn. Khách 3 màu , đa số dân có học nên lịch sự và tip cao. Tiệm giá cao nhất vùng chân thấp nhất $36 , được sao và đánh giá cao! ( Saigon Spa & Nails Bastrop)
Tiệm mở cửa 7 ngày ac chọn ngày off riêng . Nhận part time- full time , đào tạo cho thợ tcn lên Bột và Dip để có income, nhận cặp vc, du học sinh , thợ ở xa không có xe sẽ đi làm chung.
Mong được hợp tác làm việc với anh chị có tâm trong nghề. Xin liên hệ (608-709-6899)