Tiệm cần thợ nails gấp.
Cần Thợ chân tay nước, Dip, gel, ko biết làm bột cũng không sao , làm full time hoặc part time.
Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng, bao lương thợ 4,000-5,000/tháng. Tiệm ở khu shopping lớn đẹp, tip cao, làm 6 ngày/ tuần, Nơi làm việc vui vẻ thoải mái, ưu tiên thợ Local. Mọi chi tiết xin liên hệ : 205-202-2775 gặp Eric.