Tiệm ở Dexter-Ann Arbor. Khu khách mỹ trắng 100%. Cần thợ nữ biết làm chân tay nước hay làm được đủ thứ càng tốt. Tiệm khách dễ thương, tip trên 20%, income $1000&up ổn định quanh năm. Open 10am-7pm mỗi ngày, off Sunday. Không khí làm việc hiền lành, vui vẻ, sạch sẽ. Xin call or text Tú (734) 363 5389. Thank you!
Xin lỗi không có chỗ ở cho thợ ở xa!