TIEM NAILS NAM DOC QUYEN DUY NHAT KHONG BI CANH TRANH RAT DONG KHACH TAP NAP SUOT 6 THANG MUA DONG LAN MUA HE , O THANH PHO KAUKAUNA , WISCONSIN , 30 NGAN DAN SO , CACH MILWAUKEE , WAUSAU 1 TIENG 40 PHUT LAI XE , CACH GREENBAY , FONDULAC , OSKOSH , APPLETION 30 PHUT LAI XE , TIEM NAM TRONG KHU THUONG MAI SAM UAT SHOPPING CENTER LON NHAT TAI TIEU BANG WISCONSIN , KHU MY TRANG SANG TRONG NHA GIAU 100 % , GIA LAM NAILS ACRYLIC , PINK & WHITE , DIP $ 55 – $ 75 , TAY CHAN NUOC GEL SHELLAC $ 50 – $ 85 , LAM IT MA DUOC TIEN NHIEU NEN THU NHAP VA TIEN TIP RAT CAO , DANG CAN GAP THO NAILS NU CO HOAC KHONG KINH NGHIEM , IT NHAT PHAI BIET LAM DUOC TAY CHAN NUOC , LAM AN CHIA HOAC BAO LUONG CAO , THO NU DI XUYEN BANG QUA HOAC O CAC THANH PHO KHAC O WISCONSIN DEN CO NHA O , CO CHO AN O , CO PHONG RIENG VA WIFI , CO XE DUA RUOC DI LAM , MOI CHI TIET XIN LIEN HE ANNIE : 608 – 358 – 7413 ( CELL ) NEU BAN KHONG BAT MAY , XIN DE LAI LOI NHAN TIN HOAC TEXT MESSAGE , SE GOI LAI , THANH THAT CAM ON