Cần thợ nails khu Mỹ trắng Norcross/Peachtree Corners gần The Forum Mall. Lương cao, tip hậu, chủ vui vẻ, hoà đồng.