Cần thợ nail. Tiệm giá cao. Tiền tip rất cao. Anh chị nào cần chỗ làm ổn định thì liên lạc em