Cần thợ nam hoặc nữ, có hoặc không kinh nghiệm, dạy nghề nếu chưa biết; tạo điều kiện dễ dàng cho học sinh muốn kiếm thêm income. Tiệm tọa lạc trên đường Dallas Highway gần Walmart, Marietta; khu vực khá giả, lương tip cao. Sợ bị bắt nếu không có bằng??? đừng lo chúng tôi có thể giúp; muốn biết chi tiết xin gọi 678-403-1163.