Tiệm đang cần gấp thợ làm bột, bao lương $4000 một tháng( bao quanh năm kể cả ngày lễ ). Tiệm đông khách, làm thoải mái, vui vẻ. Income rất cao nếu có khả năng. Xin liên lạc gấp.