Cần thợ Nails Nam , Nữ biet llàm chân tay nước , gel, SNS, hoặc bột. Tiệm lớn ở Buckhead Sandy Spring cách chợ Hong Kông 15-25phút. Khách sang , lương cao , tip good. Thợ vui vẻ , hoà đồng và trẻ trung. Chủ tiệm chỉ quản lý , không làm khách. Xin liên lạc Ray Nguyen (828) 215-9281 hoặc (404) 600-3550