New New New Cần gấp thợ nhieu nail biết làm tay chân nước,thợ bột,facials,eyelash,massaga,tiệm lớn,rất dông khách,good tip,in come cao,$4000-$7000,dảm bảo lương cho thợ chuyên nghiệp,tiệm vùng buckhead cach HK 20 phuc va morrow 25 phuc,xin vui lòng gọi,(w) 404-846-1555.(c) 404-518 4971 Bao lương nếu muốn.