Cần thợ bột và thợ tay chân nước, biết wax và SNS càng tốt! Lương mùa hè từ $3,500 đến $4,500/ tháng hoặc hơn ! Mùa Đông từ $3,000 trở lên tuỳ khả năng ! Tiệm rộng rãi sạch sẽ,khách Mỹ trắng rất hiền, giá rất cao típ nhiều! Thợ trong tiệm rất hòa đồng, chia turn công bằng ,ko khí vui vẻ, gia đình ! Giờ mở cửa từ 10 am -7 pm, đóng cửa thứ Ba! Anh Chị có nhã ý tìm việc xin gọi hoặc nhắn tin 678-995-6039! Xin cám ơn!