Cần thợ nails nam/nữ làm bột , chân tay nước hoặc biết làm mọi thứ càng tốt . Chỗ làm thoải mái không tranh giành , bao lương hay ăn chia tuỳ ý , có chỗ ở cho thợ ở xa .Nếu không giỏi tay nghề chủ sẽ hướng dẫn thêm . Mọi chi tiết xin liên lạc LINH
Text / call 678-717-9646 or PHI 626-380-5360